سوره عاديات (۱۰۰)

مكى و شامل يازده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به اسبانى كه در اثر دويدن نفس‏ نفس مى‏زنند،(۱)

و در اثر برخورد سمشان با سنگ‏ها جرقه توليد مى‏كنند،(۲)

و صبحگاهان حمله مى‏كنند،(۳)

و گرد و خاك به‏پا مى‏كنند،(۴)

و همگى به وسط عده‏اى مى‏ريزند،(۵)

كه انسان نسبت به خداوندش ناسپاس است.(۶)

و خود انسان شاهد اين حقيقت مى‏باشد.(۷)

و علاقه زيادى به مال دارد.(۸)

آيا انسان نمى‏داند وقتى كه آنچه در قبرها است زير و رو شود و آنچه در سينه‏ها است آشكار شود، در آن روز خداوندشان از وضع و كار آنان آگاه است؟(۹ تا ۱۱)