سوره كوثر (۱۰۸)

مكى و شامل سه آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


به تو نيكى‏هاى زيادى داديم.(۱)

پس براى خداوندت نماز بگزار و قربانى كن.(۲)

چون دشمن تو بدون خير و بركت (بدون نسل) است.(۳)