سوره نصر (۱۱۰)

مدنى و شامل سه آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


وقتى كه يارى خدا و پيروزى رسيد و مردم را ديدى كه دسته‏دسته وارد دين خدا مى‏شوند.(۱ و ۲)

با ستايش خداوندت عظمت او را ياد كن و از او طلب آمرزش كن چون او توبه‏پذير است.(۳)