سوره اخلاص (۱۱۲)

مكى و شامل چهار آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


بگو: او خداى يگانه است.(۱)

خدا بى‏نياز و برآورنده نيازها است.(۲)

كسى را نزاده و زاييده نشده.(۳)

و همتا و رقيبى ندارد.(۴)