سوره ناس (۱۱۴)

مدنى و شامل شش آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


بگو: از شر شيطان وسوسه‏كننده به صاحب‏اختيار مردم، به فرمانرواى مردم، به معبود مردم پناه مى‏برم.(۱ تا ۴)

وسوسه‏كننده‏اى كه در سينه مردم وسوسه مى‏كند چه از جنس جن باشد چه انسان.(۵ و ۶)