سوره حجرات (۴۹)

مدنى و شامل هجده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


اى افراد باايمان، بر خدا و پيغمبرش پيشى نگيريد، و از نافرمانى خدا بر حذر باشيد، چون خدا شنونده دانا است.(۱)

اى افراد باايمان، صدايتان را از صداى پيغمبر بلندتر نكنيد و همان‏طور كه با هم بلند صحبت مى‏كنيد با پيغمبر بلند صحبت نكنيد مبادا بدون اين‏كه متوجه باشيد پاداش كارهايتان از بين برود.(۲)

افرادى كه پيش پيغمبر صدايشان را پايين مى‏آورند افرادى هستند كه خدا دل آن‏ها را براى تسلط بر خود امتحان كرده است. آن‏ها آمرزش الهى و پاداش بزرگى دارند.(۳)

بيشتر كسانى‏كه تو را از پشت اتاق‏ها صدا مى‏زنند، نادانند.(۴)

اگر آن‏ها صبر كنند تا تو خارج شوى و پيش آن‏ها بروى براى آن‏ها بهتر است. خدا آمرزنده مهربان است.(۵)

اى افراد باايمان، اگر فاسقى (كسى‏كه از دستورهاى خدا اطاعت نمى‏كند) خبرى براى شما آورد اول درستى آن را روشن كنيد. مبادا از روى جهالت به عده‏اى صدمه‏اى وارد كنيد و بعد از كرده خود پشيمان شويد.(۶)

بدانيد كه رسول خدا بين شماست كه اگر در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند باعث ناراحتى شما مى‏شود. ولى خدا ايمان را براى شما خوشايند ساخت و آن را در دل شما زينت داد و كفر و نافرمانى و سركشى را براى شما ناخوشايند كرد. چنين افرادى راه صحيح را پيدا كرده‏اند.(۷)

اين به‏خاطر لطف و نعمت خداست. خدا دانا و حكيم است.(۸)

اگر دو دسته از مسلمانان با هم جنگيدند بين آن‏ها را اصلاح كنيد و اگر يكى از آن‏ها به ديگرى ظلم كرد، با كسى‏كه ظلم مى‏كند بجنگيد تا به اطاعت از حكم خدا برگردد. اگر برگشت بين آن‏ها را به عدالت اصلاح كنيد چون خدا افراد عادل را دوست دارد.(۹)

افراد باايمان با هم برادرند. پس بين برادرانتان را اصلاح كنيد و از انجام ندادن دستور خدا بر حذر باشيد تا مورد رحمت قرار گيريد.(۱۰)

اى افراد باايمان، دسته‏اى دسته ديگر را مسخره نكند چون ممكن است آن‏ها از كسانى‏كه آن‏ها را مسخره مى‏كنند بهتر باشند. زن‏ها هم زن‏هاى ديگر را مسخره نكنند شايد كسانى‏كه مورد تمسخر قرار گرفته‏اند از آن‏ها بهتر باشند و از هم عيبجويى نكنيد و لقب زشت به هم ندهيد. اسم زشت بعد از ايمان بد است. كسانى‏كه از اين كار دست برندارند ظالم هستند.(۱۱)

اى افراد باايمان، از بسيارى از گمان‏ها خوددارى كنيد، چون بعضى از گمان‏ها گناه است و در (كارهاى خصوصیِ هم) تجسس نكنيد و بعضى از شما در نبودن بعضى عيب آن‏ها را نگويند. آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟ شما از اين كار بدتان مى‏آيد. از انجام‏ندادن دستور خدا حذر كنيد، چون خدا توبه‏پذير مهربان است.(۱۲)

اى مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن خلق كرديم و شما را به صورت ملت‏ها و قبيله‏ها در آورديم براى اين‏كه همديگر را بشناسيد. گرامى‏ترين شما پيش خدا كسى است كه پرهیزکارتر باشد. خدا دانا و آگاه است.(۱۳)

قبايل چادرنشين گفتند: ايمان آورديم. بگو: ايمان نياورده‏ايد، بگوييد تسليم شديم، هنوز ايمان وارد قلب شما نشده. اگر از خدا و رسولش اطاعت كنيد پاداش كار شما را ذره‏اى كم نخواهد گذاشت. چون خدا آمرزنده مهربان است.(۱۴)

افراد باايمان فقط كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آوردند و بعد هم دچار شك نشدند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردند، چنين افرادى (در ادعاى خود) راستگو هستند.(۱۵)

بگو: آيا خدا را به ديندارى خود آگاه مى‏كنيد؟! در صورتى كه خدا آنچه در آسمان‏ها و زمين وجود دارد مى‏داند. خدا هر چيزى را مى‏داند.(۱۶)

بر تو منت مى‏گذارند كه مسلمان (يعنى تسليم دستورهاى خدا) شده‏اند. بگو: منت مسلمانى خود را بر من نگذاريد. بلكه اگر واقعاً راست مى‏گوييد و تسليم خدا شده‏ايد، خدا به گردن شما منت دارد چون شما را به ايمان هدايت كرده.(۱۷)

خدا غيب آسمان‏ها و زمين را مى‏داند. خدا كارهايى را كه مى‏كنيد مى‏بيند.(۱۸)