سوره طور (۵۲)

مكى و شامل چهل و نه آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به (كوه) طور.(۱)

و قسم به كتاب نوشته شده،(۲)

در صفحه‏اى گسترده،(۳)

و قسم به خانه آبادشده،(۴)

و قسم به سقف برافراشته،(۵)

و قسم به درياى پر،(۶)

كه عذاب خداوندت واقع خواهد شد.(۷)

هيچ‏كس نمى‏تواند مانع آن شود.(۸)

روزى كه آسمان به شدت موج زند.(۹)

و كوه‏ها به شدت روان شوند.(۱۰)

در آن روز واى بر كسانى‏كه آن (روز قيامت) را دروغ مى‏خوانند.(۱۱)

آن‏هايى كه ياوه‏گويى مى‏كنند.(۱۲)

روزى كه آن‏ها را با زور به‏طرف جهنم مى‏رانند.(۱۳)

و به آن‏ها مى‏گويند اين همان جهنمى است كه آن را دروغ مى‏پنداشتيد.(۱۴)

آيا اين هم سحر است يا نمى‏بينيد؟(۱۵)

وارد آن شويد، چه صبر داشته باشيد چه نداشته باشيد فرقى نمى‏كند. جزاى كارهايى كه مى‏كرديد به شما داده مى‏شود.(۱۶)

پرهیزکاران در بهشت‏ها در نعمت هستند.(۱۷)

به‏خاطر آنچه خداوندشان به آن‏ها داده و آن‏ها را از عذاب جهنم حفظ كرده خوشحالند.(۱۸)

به‏خاطر كارهايى كه مى‏كرديد بخوريد و بنوشيد، نوش جانتان.(۱۹)

بر تخت‏هايى كه در رديف هم چيده شده تكيه مى‏زنند و حوريان را جفت آن‏ها مى‏سازيم.(۲۰)

و كسانى‏كه ايمان آوردند و فرزندانشان را، كه از آن‏ها پيروى كردند و ايمان آوردند، به آن‏ها مى‏پيونديم و از پاداش كار آن‏ها ذره‏اى كم نمى‏كنيم. هر كس مسؤول كارهاى خودش است.(۲۱)

و از آن‏ها با ميوه و گوشتى كه ميل دارند پذيرايى مى‏كنيم.(۲۲)

در آنجا جامى را از دست هم مى‏گيرند كه در آن لغو و گناه وجود ندارد.(۲۳)

پسرانى مثل مرواريد داخل صدف دور آن‏ها براى خدمت مى‏گردند.(۲۴)

بعضى از آن‏ها رو به بعضى مى‏كنند و از هم مى‏پرسند.(۲۵)

مى‏گويند ما قبلاً در بين قوم خود دچار ترس بوديم.(۲۶)

خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان حفظ كرد.(۲۷)

ما قبلاً به درگاه او دعا مى‏كرديم. چون او نيكوكار مهربان است.(۲۸)

پس تذكر بده كه تو به لطف خداوندت كاهن و ديوانه نيستى.(۲۹)

يا مى‏گويند او شاعر است و منتظر مرگ او هستيم.(۳۰)

بگو: انتظار بكشيد من هم با شما انتظار مى‏كشم.(۳۱)

آيا افكار باطلشان آن‏ها را به اين كار امر مى‏كند يا افرادى سركش هستند؟(۳۲)

يا مى‏گويند پيغمبر اين‏ها را به هم بافته؟ اين‏طور نيست، آن‏ها ايمان نمى‏آورند.(۳۳)

اگر راست مى‏گويند سخنى مثل آن بياورند.(۳۴)

يا آن‏ها از هيچ آفريده شده‏اند؟ يا آن‏ها خودشان را آفريده‏اند؟(۳۵)

يا آسمان‏ها و زمين را آفريده‏اند؟ آن‏ها يقين ندارند.(۳۶)

يا خزائن خداوندت در اختيار آن‏هاست؟ يا آن‏ها بر همه چيز مسلط هستند؟(۳۷)

يا نردبانى دارند كه بالا بروند و با آن بشنوند؟ كسى از آن‏ها كه شنيده بايد دليل روشنى بياورد.(۳۸)

يا خدا دخترهايى دارد و شما پسر داريد؟(۳۹)

يا از آن‏ها مزدى مى‏خواهى و آن‏ها زير بار سنگين آن درمانده‏اند؟(۴۰)

يا غيب در اختيار آن‏هاست و آن را مى‏نويسند؟(۴۱)

يا نقشه‏اى در سر دارند؟ افراد بى‏ايمان دچار فريب شده‏اند.(۴۲)

يا آن‏ها معبودى غير از خدا دارند؟ خدا از چيزهايى كه شريك او مى‏سازند بسيار بالاتر است.(۴۳)

اگر تكه‏اى از آسمان را ببينند كه دارد مى‏افتد، مى‏گويند ابر متراكمى است.(۴۴)

آن‏ها را به حال خود بگذار تا روزى را كه در آن هلاك مى‏شوند ببينند.(۴۵)

روزى كه نقشه‏هايشان ذره‏اى به درد آن‏ها نمى‏خورد و كسى به آن‏ها كمك نمى‏كند.(۴۶)

براى كسانى‏كه ظلم مى‏كنند عذابى غير از آن نيز هست ولى بيشترشان اين را نمى‏دانند.(۴۷)

منتظر حكم خداوندت باش، تو زير نظر ما هستى و وقتى بلند مى‏شوى با ستايش خداوندت تسبيح بگو.(۴۸)

و قسمتى از شب و موقع ناپديدشدن ستارگان هم تسبيح او را بگو.(۴۹)