سوره واقعه (۵۶)

مكى و شامل نود و شش آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


وقتى قيامت واقع شود.(۱)

و واقع‏شدن آن دروغ نيست.(۲)

خواركننده و رفعت‏دهنده است.(۳)

وقتى زمين بلرزد.(۴)

و كوه‏ها متلاشى و غبارى پراكنده شوند.(۵ و ۶)

و شما سه گروه شويد.(۷)

كه عبارتند از ياران خوشبخت، اين‏ها كيستند؟ (۸)

و گروه بدبخت، اين‏ها چه‏كسانى هستند؟(۹)

و پيشگامان پيشقدم كه مقرب هستند.(۱۰ و ۱۱)

در بهشت‏هاى پرنعمت هستند.(۱۲)

عده‏اى از قبلى‏ها و كمى از بعدى‏ها.(۱۳ و ۱۴)

روى تخت‏هاى جواهرنشان روبه‏روى هم تكيه زده‏اند.(۱۵ و ۱۶)

نوجوانان جاودانى با قدح‏ها و پارچ‏ها و كاسه‏هايى از آب گوارا دور آن‏ها مى‏گردند.(۱۷ و ۱۸)

كه از خوردن آن سردردى نمى‏گيرند و بى‏خود (مست) هم نمى‏شوند.(۱۹)

و ميوه‏هايى كه خودشان انتخاب مى‏كنند.(۲۰)

و گوشت پرنده‏اى كه ميل دارند.(۲۱)

و حوران سياه‏چشم كه مثل مرواريد در صدف هستند.(۲۲ و ۲۳)

پاداشى است براى كارهايى كه مى‏كردند.(۲۴)

در آن سخن بيهوده و گناه‏آلود نمى‏شنوند.(۲۵)

مگر شنيدن سلام، سلام.(۲۶)

وضع سعادتمندان چگونه است؟ (۲۷)

در سايه درخت سدر بدون خار و موز پربار و سايه ممتد و آب روان و ميوه‏هاى زياد كه تمام نمى‏شود و ممانعتى در كار نيست و همسران (یا خدمتکاران) بلندمرتبه كه ما آن‏ها را بوجود آورده‏ايم و آن‏ها را دوشيزه ساخته‏ايم، همسر دوستان همسال براى افراد خوشبخت.(۲۸ تا ۳۸)

عده‏اى از اوّلى‏ها و عده‏اى از آخرى‏ها.(۳۹ و ۴۰)

و اصحاب شِمال (افراد بدبخت)، وضع اصحاب شِمال چگونه است؟(۴۱)

آن‏ها در باد داغ و آب جوشان و سايه‏اى از دود زياد هستند كه خنك و خوشايند نيست.(۴۲ تا ۴۴)

آن‏ها قبلا (در دنيا) غرق نعمت و لذت بودند.(۴۵)

و بر گناه بزرگ اصرار مى‏ورزيدند.(۴۶)

و مى‏گفتند:آيا وقتى ما بميريم و خاك و استخوان شويم دوباره (براى پس‏دادن حساب) زنده مى‏شويم؟(۴۷)

آيا پدران اوليه ما هم زنده مى‏شوند؟(۴۸)

بگو: اوّلى‏ها و آخرى‏ها، همگى براى قرار روز معلوم جمع‏آورى مى‏شوند.(۴۹ و ۵۰)

بعد شما اى افراد گمراه كه انكار مى‏كنيد، از درخت تلخ زقوم مى‏خوريد.(۵۱ و ۵۲)

و شكم‏ها را از آن پر مى‏كنيد.(۵۳)

روى آن آب جوش مى‏خوريد.(۵۴)

و آن را مثل شتر تشنه‏اى كه آب مى‏خورد مى‏خوريد.(۵۵)

در روز قيامت پذيرايى از آن‏ها به اين شكل است.(۵۶)

ما شما را خلق كرديم، چرا تصديق نمى‏كنيد؟(۵۷)

درباره منى كه مى‏ريزيد چه نظرى داريد؟(۵۸)

آيا شما آن را آفريده‏ايد يا ما خالق آن هستيم؟(۵۹)

ما مرگ را ميان شما مقدر كرديم و كسى نمى‏تواند جلوى كار ما را بگيرد، (۶۰)

از اين‏كه افرادى مثل شما را به جايتان قرار دهيم و شما را در وضعى كه نمى‏دانيد بوجود آوريم.(۶۱)

شما مرحله اول را مى‏دانيد چرا متوجه نمى‏شويد؟(۶۲)

درباره چيزى كه مى‏كاريد چه‏نظرى داريد؟(۶۳)

آيا شما آن را مى‏رويانيد يا ما؟(۶۴)

اگر بخواهيم آن را خشك مى‏كنيم و شما تعجب مى‏كنيد.(۶۵)

و مى‏گوييد ما ضرر كرديم بلكه محروم شده‏ايم.(۶۶ و ۶۷)

درباره آبى كه مى‏نوشيد چه نظرى داريد؟ آيا شما آن را از ابر نازل كرده‏ايد يا ما نازل كرده‏ايم؟(۶۸ و ۶۹)

اگر بخواهيم آن را تلخ مى‏كنيم، پس چرا شكرگزارى نمى‏كنيد؟(۷۰)

درباره آتشى كه روشن مى‏كنيد، چه نظرى داريد؟ آيا درخت آن را شما بوجود آورده‏ايد يا ما بوجود آوره‏ايم؟(۷۱ و ۷۲)

ما آن را وسيله توجه پيداكردن و استفاده ثروتمند و فقير ساختيم.(۷۳)

پس به‏نام خداوند بزرگت تسبيح بگو.(۷۴)

پس به جايگاه ستاره‏ها قسم مى‏خورم.(۷۵)

اگر بدانيد آن قسم بزرگى است.(۷۶)

كه اين قرآن ارجمند و در كتابى محفوظ است كه فقط پاكان (فرشتگان) به آن دسترسى دارند.(۷۷ تا ۷۹)

نزول آن از طرف (خداوند) صاحب‏اختيار همه مردم جهان است.(۸۰)

آيا در مورد اين سخن سهل‏انگارى مى‏كنيد؟(۸۱)

و آن را مورد تكذيب قرار مى‏دهيد؟(۸۲)

آنوقتى كه جان به گلو برسد و شما مشغول نگاه‏كردن باشيد، چه‏خواهيد كرد؟(۸۳ و ۸۴)

ما از شما به او نزديك‏تر هستيم ولى شما نمى‏بينيد.(۸۵)

اگر راست مى‏گوييد و جزاى كارتان به شما داده نمى‏شود، چرا جان را دوباره برنمى‏گردانيد؟(۸۶ و ۸۷)

اما اگر شخص از افراد مقرب باشد، خوشى و آسايش و بهشت پرنعمت مال او است.(۸۸ و ۸۹)

اما اگر از اصحاب يمين (گروه خوشبخت) باشى، سلام خوشبختان بر تو است.(۹۰ و ۹۱)

اما اگر شخص از منكران گمراه باشد.(۹۲)

نصيب او آب جوش و رفتن به جهنم است.(۹۳ و ۹۴)

اين يقيناً حقيقت است.(۹۵)

پس به‏نام خداوند بزرگت تسبيح بگو.(۹۶)