سوره منافقون (۶۳)

مدنى شامل يازده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


وقتى افراد منافق پيش تو مى‏آيند مى‏گويند شهادت مى‏دهيم كه تو رسول خدا هستى. در صورتى كه خدا مى‏داند كه تو رسولش هستى، و شهادت مى‏دهد كه منافقين به‏دروغ چنين حرفى مى‏زنند (۱)

قسم‏هايشان را سپرى ساخته‏اند تا از پذيرفتن راه خدا خوددارى كنند. آن‏ها كار بدى مى‏كنند.(۲)

اين كار به اين علت است كه آن‏ها ايمان آوردند و بعد كافر شدند. لذا بر دلشان مهر زده شده و درك نمى‏كنند.(۳)

وقتى آن‏ها را مى‏بينى بدن‏هايشان تو را متعجب مى‏كند و اگر حرف بزنند به حرف‏هايشان گوش مى‏دهى. مثل اين‏كه چوب‏هايى هستند كه به ديوار تكيه داده شده باشند. هر صداى بلندى رابر ضد خود حساب مى‏كنند. آن‏ها دشمن هستند، از آن‏ها حذر كن. خدا آن‏ها را نابود كند كه اين‏چنين از حق روگردان هستند.(۴)

وقتى به آن‏ها گفته شود بياييد تا رسول خدا براى شما طلب آمرزش كند سرشان را برمى‏گردانند. آن‏ها را مى‏بينى كه با تكبر از اين‏كار خوددارى مى‏كنند.(۵)

براى آن‏ها فرقى نمى‏كند، چه براى آن‏ها از خدا طلب آمرزش بكنى چه نكنى، خدا هرگز آن‏ها را نمى‏بخشد. چون خدا افرادى را كه از دستورهايش اطاعت نمى‏كنند هدايت نمى‏كند.(۶)

آن‏ها اشخاصى هستند كه مى‏گويند به كسانى‏كه پيش رسول خدا هستند پولى ندهيد تا از اطراف او پراكنده شوند. در صورتى كه خزائن آسمان‏ها و زمين مال خدا است، ولى افراد منافق اين را درك نمى‏كنند.(۷)

مى‏گويند اگر به مدينه برگرديم قدرتمندان ما افراد ذليل را از آن بيرون مى‏كنند. در صورتى كه عزت مال خدا و پيغمبرش و افراد باايمان است. ولى افراد منافق اين را نمى‏دانند.(۸)

اى افراد باايمان، مال و فرزندتان شما را از ياد خدا غافل نكند. كسانى‏كه اين كار را بكنند زيان‏كارند.(۹)

از آنچه روزى شما كرده‏ايم قبل از اين‏كه مرگ سراغ شما بيايد انفاق كنيد. قبل از اين‏كه شخص بگويد خداوندا، چرا مرگ مرا مدت كمى به عقب نينداختى تا انفاق كنم و از افراد صالح باشم.(۱۰)

وقتى مرگ كسى فرارسيد خدا هزگز آن را به‏عقب نمى‏اندازد. خدا از كارهايى كه مى‏كنيد خبر دارد.(۱۱)