سوره تغابن (۶۴)

مدنى و شامل هجده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


آنچه در آسمان‏ها و زمين است تسبيح خدا را مى‏گويند. فرمانروايى فقط از آن اوست، و ستايش و بزرگداشت فقط براى اوست و او بر هر كارى قادر است.(۱)

اوست كه شما را خلق كرده. عده‏اى از شما كافرند و عده‏اى مؤمن. خدا اعمالتان را مى‏بيند.(۲)

آسمان‏ها و زمين را به‏حق آفريد و شما را به بهترين شكل نقش‏ بندى كرد و بازگشت همه به پيشگاه او است.(۳)

آنچه را در آسمان‏ها و زمين است مى‏داند و چيزهايى را كه پنهان يا آشكار مى كنيد مى‏داند و آنچه در دل‏هاست مى‏داند.(۴)

آيا خبر كافران قبلى به‏شما گفته نشد؟ آن‏ها جزاى كارهايشان را چشيدند و عذاب پردردى دارند.(۵)

اين عذاب به علت اين است كه پيغمبرانشان دليل‏هاى روشن براى آن‏ها آوردند و آن‏ها گفتند:آيا آدمى مى‏خواهد ما را هدايت كند؟ پس منكر رسالت آن‏ها شدند و قبول نكردند، خدا بى‏نياز است، بى‏نياز و ستوده.(۶)

كافران خيان كردند كه براى ديدن جزاى اعمالشان زنده نمى‏شوند. بگو: آرى، به خداوندم قسم شما حتماً زنده و از كارهايى كه كرده‏ايد آگاه مى‏شويد و اين كار براى خدا آسان است.(۷)

پس به خدا و پيغمبرش و نورى كه نازل كرديم ايمان بياوريد. خدا از كارهايتان باخبر است.(۸)

روزى كه شما را جمع مى‏كند، متوجه ضررتان مى‏شويد. كسانى‏كه به خدا ايمان بياورند و كار درست بكنند، خدا گناهانشان را مى‏بخشد و آن‏ها را وارد بهشت‏هايى مى‏كند كه در آن‏ها نهرها روان است و هميشه در آن خواهند بود. اين موفقيت بزرگيست.(۹)

و افرادى كه ايمان نياوردند و آيات ما را دروغ پنداشتند (دستورهايى را كه خدا در كتاب الهى برايشان نازل كرد قبول نكردند) اهل جهنم هستند و هميشه در آن خواهند بود و جهنم بد جايى است.(۱۰)

هيچ مصيبتى به كسى نمى‏رسد مگر به فرمان خدا (مطابق قوانينى كه خدا در خلقت گذاشته). كسى‏كه به خدا ايمان بياورد خدا قلبش را هدايت مى‏كند. خدا هر چيزى را مى‏داند.(۱۱)

از خدا و پيغمبرش اطاعت كنيد. اگر از اين كار خوددارى كنيد، وظيفه پيغمبر ما فقط رساندن آشكار رسالت ماست.(۱۲)

خدا، معبودى (كسى‏كه انسان در مقابل او احساس و ابراز كوچكى كند و از دستورهاى او بدون چون و چرا پيروى كند) غير از او وجود ندارد. افراد باايمان بايد فقط به خدا توكل كنند.(۱۳)

اى افراد باايمان، بعضى از همسران و فرزندانتان دشمن شما هستند. از آن‏ها حذر كنيد. اگر آن‏ها را عفو كنيد و از گناهانشان درگذريد و ببخشيد، خدا هم آمرزنده و مهربان است.(۱۴)

مال و فرزند شما فقط براى امتحان شماست. در صورتى كه پاداش بزرگ پيش خداست.(۱۵)

پس تا مى‏توانيد از نافرمانى دستورهاى خدا دورى كنيد و (كلام خدا را) بشنويد و اطاعت كنيد و انفاق كنيد كه براى خود شما بهتر است. كسانى‏كه جلوى خسيس‏ بودن خود را بگيرند موفق و رستگارند.(۱۶)

اگر قرض خوبى به خدا بدهيد آن را براى شما چندبرابر مى‏كند و شما را مى‏آمرزد. خدا قدرشناس و بردبار است.(۱۷)

داناى پنهان و آشكار است و قدرتمند باحكمت است.(۱۸)