سوره طلاق (۶۵)

مدنى و شامل دوازده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


اى پيغمبر، وقتى زنان را طلاق مى‏دهيد آن‏ها را در پايان عده‏شان طلاق دهيد و حساب عده را نگهداريد و از نافرمانى خدا كه صاحب‏اختيار شماست بپرهيزيد و آن‏ها را تا پايان عده از خانه‏شان بيرون نكنيد. آن‏ها هم حق رفتن ندارند مگر اين‏كه كار زشت آشكارى (زنا) كرده باشند. اين حدود الهى است. كسى‏كه از حدود الهى تجاوز كند به‏خودش ظلم كرده. چه مى‏دانى شايد خدا بعد از اين (عصبانيت و تصميم شما) حالتى بوجود آورد كه طلاق صورت نگيرد.(۱)

ولى وقتى عده تمام شد يا آن‏ها را به‏خوبى نگه داريد يا به خوبى از آن‏ها جدا شويد. و دو نفر عادل را از خودتان به شهادت بگيريد و شهادت را براى خدا بدهيد. اين چيزى است كه مؤمنان به خدا و آخرت به آن سفارش مى‏شوند. كسى‏كه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد خدا برايش راه نجاتى قرار مى‏دهد.(۲)

و از جايى كه فكر نمى‏كند به او روزى مى‏دهد. هر كس به خدا توكل كند، خدا برايش كافى است. چون خدا كارش را انجام مى‏دهد و براى هر چيزى اندازه‏اى قرار داده(۳)

زنانى كه از قاعده‏شدن نااميدند، اگر شك داريد، عده‏شان سه‏ماه است، و زنانى كه قاعده نمى‏شوند هم همين‏طور. عده زنان حامله تا وقتى است كه بچه‏شان را بزايند. كسى‏كه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد خدا كارش را آسان مى‏كند.(۴)

اين حكم خداست كه برايتان نازل كرده. كسى‏كه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد خدا گناهانش را بخشيده و اجرش را مى‏افزايد.(۵)

زنانتان را به اندازه توانايى خود در منزل خودتان مسكن دهيد. به آن‏ها ضررى نزنيد تا كار را بر آن‏ها سخت كنيد و اگر حامله بودند، خرج آن‏ها را بدهيد تا اين‏كه وضع حمل كنند. اگر به بچه شما شير دادند مزد آن‏ها را بدهيد و بين خودتان به‏خوبى مشورت كنيد و اگر به توافق نرسيديد، زن ديگرى (دايه) به بچه شير بدهد.(۶)

كسى‏كه ثروتمند است بايد به اندازه توانايى خود خرج بدهد و كسى‏كه تنگدست است، به‏اندازه‏اى كه خدا به او داده است خرج كند. خدا كسى را جز به اندازه‏اى كه به او داده تكليف نمى‏كند. خدا بعد از سختى آسانى را پيش مى‏آورد.(۷)

چه بسيار شهرهايى كه از دستور خداوندشان و پيغمبران او سرپيچى كردند. ما حساب سختى از آن‏ها كشيديم و آن‏ها را به سختى عذاب كرديم.(۸)

و نتيجه بد كارشان را چشيدند و عاقبت كارشان ضرر بود.(۹)

خدا براى آن‏ها عذاب سختى آماده كرده. پس اى خردمندان باايمان، از نافرمانى دستورهاى خدا دورى كنيد. خدا براى شما تذكرى نازل كرده.(۱۰)

پيغمبرى كه آيات روشن خدا را براى شما تلاوت مى‏كند تا افرادى را كه ايمان آورده و كار درست كرده‏اند از تاريكى‏ها خارج كرده و به‏سوى نور ببرد. هر كس به خدا ايمان بياورد و كار درست بكند، خدا او را وارد بهشت‏هايى مى‏كند كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهد بود. خدا روزى او را نيكو كرده است.(۱۱)

خدا كسى است كه هفت آسمان را و از زمين نيز مثل آن را خلق كرده و فرمان او بين آن‏ها نازل مى‏شود براى اين‏كه بدانى كه خدا هر كارى را مى‏تواند بكند. و علم خدا هر چيزى را دربر مى‏گيرد.(۱۲)