سوره تحريم (۶۶)

مدنى و شامل دوازده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


اى پيغمبر، چرا چيزى را كه خدا براى تو حلال كرده بر خودت حرام مى‏كنى؟ آيا رضايت همسرانت را مى‏خواهى؟ خدا آمرزنده مهربان است.(۱)

خدا شكستن قسم‏هايتان را (در صورتى كه برخلاف حكم خدا باشد) بر شما واجب كرده. مولاى شما خداست و او دانا و حكيم است.(۲)

وقتى پيغمبر با يكى از همسرانش پنهانى صحبتى كرد، چون زنش آن را به‏ديگرى گفت و خدا پيغمبر را بر اين كار آگاه كرد، بعضى از آن را به او گفت و بعضى را نديده گرفت. چون پيغمبر آن را به همسرش گفت، همسرش به او گفت چه كسى تو را از اين مطلب آگاه كرد؟ پيغمبر گفت خداى داناى آگاه مرا خبردار كرد.(۳)

اگر به درگاه خدا توبه كنيد، دلهاي شما به حکم خدا گوش کرده ،و اگر بر عليه او متحد شويد، خدا و جبرئيل و مؤمنين درستكار پشتيبان او هستند. غير از آن‏ها فرشتگان هم پشتيبان او هستند.(۴)

امكان دارد اگر پيغمبر شما را طلاق دهد خدا به‏جاى شما زنانى بهتر كه تسليم خدا و مؤمن و فرمانبردار و توبه‏كننده و عبادت‏كننده و روزه‏دار باشند چه بيوه، چه دختر به او بدهد.(۵)

اى مؤمنين، خودتان و خانواده‏تان را از آتشى كه سوخت آن انسان‏ها و سنگ‏ها هستند حفظ كنيد. آتشى كه مأمورين آن خشن و سختگير هستند و از آنچه خدا به‏آن‏ها دستور داده سرپيچى نمى‏كنند و هر دستورى كه به آن‏ها داده شود انجام مى‏دهند.(۶)

اى كافران، امروز عذرخواهى نكنيد. به شما فقط جزاى كارهايى كه مى‏كرديد داده مى‏شود.(۷)

اى افراد باايمان توبه كنيد (به اطاعت از دستورهاى خدا برگرديد)، توبه‏اى كامل. اميد است خداوندتان گناهان شما را ببخشد و شما را وارد بهشت‏هايى كند كه نهرها در آنه روان است. در روزى كه خدا پيغمبر و افرادى را كه با او ايمان آورده‏اند خوار نمى‏سازد. نور آن‏ها در جلوى آن‏ها و دست راستشان حركت مى‏كند و مى‏گويند خداوندا، نور ما كامل‏ساز و ما را بيامرز، چون تو قادر به انجام‏دادن هر كارى هستى.(۸)

اى پيغمبر، با افراد بى‏ايمان و منافق مبارزه كن و بر آن‏ها سخت بگير. جاى آن‏ها جهنم است و جهنم جاى بدى است.(۹)

خدا از افراد بى‏ايمان نمونه‏اى را نشان داد. زن نوح و زن لوط، آن‏ها همسر دونفر از بندگان درستكار ما بودند و به آن‏ها خيانت كردند و همسران آن‏ها (با اين‏كه پيغمبر خدا بودند) به اندازه ذره‏اى در مقابل خدا براى آن‏ها مفيد نبودند (نتوانستند آن‏ها را از جهنم نجات دهند) و به آن‏ها گفته شد با ديگران وارد جهنم شويد.(۱۰)

و خدا از افراد باايمان نمونه‏اى را نشان داد. وقتى كه زن فرعون گفت خداوندا، خانه‏اى پيش خودت در بهشت براى من بساز و مرا از دست فرعون و كار او و افرادى كه ظلم مى‏كنند نجات بده.(۱۱)

و مريم دختر عمران كه عفت خود را حفظ كرد و ما از روح خود در او دميديم و سخنان خداوندش و كتاب‏هايش را تصديق كرد و از افراد فرمانبردار بود.(۱۲)