سوره نوح (۷۱)

مكى و شامل بيست و هشت آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


ما نوح را پيش قومش فرستاديم و به او گفتيم قبل از اين‏كه عذاب دردناك به قومت برسد به آن‏ها هشدار بده.(۱)

نوح گفت اى قوم من، من آشكارا به شما هشدار مى‏دهم.(۲)

كه خدا را بندگى كنيد و از نافرمانى دستورهاى او بپرهيزيد و مرا اطاعت كنيد.(۳)

تا خدا گناهانتان را بيامرزد و مرگتان را تا وقت معينى به عقب بيندازد. اگر بدانيد وقتى كه اجل فرارسد، عقب نمى‏افتد.(۴)

نوح گفت خداوندا، من شب و روز قومم را دعوت كردم.(۵)

ولى دعوت من فقط به فرار آن‏ها اضافه كرد.(۶)

هر وقت آن‏ها را دعوت كردم كه كارى بكنند كه تو گناهانشان را بيامرزى، انگشت‏هايشان را در گوششان گذاشتند و لباسشان را به سرشان كشيدند و در كار خود اصرار كردند و خود را بالاتر از آن دانستند كه حرف مرا بپذيرند.(۷)

بعد آشكار و پنهانى دعوتشان كردم و دعوتم را برايشان علنى ساختم.(۸ و ۹)

و به آن‏ها گفتم از خداوندتان طلب آمرزش كنيد كه او آمرزنده است.(۱۰)

تا از آسمان باران به بطور مرتب براى شما بفرستد.(۱۱)

و شما را با مال و فرزند كمك كند و براى شما باغ‏ها و نهرها بوجود آورد.(۱۲)

شما را چه شده كه براى خدا ارزشى تصور نمى‏كنيد؟(۱۳)

در صورتى‏كه شما را در مراحل مختلف آفريده.(۱۴)

آيا نديده‏ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را روى هم آفريده؟(۱۵)

و ماه را در بين آن‏ها وسيله روشنى ساخته و خورشيد را چراغى فروزان قرار داده؟(۱۶)

خدا شما را همانند گياهى از زمين رويانده.(۱۷)

بعد شما را به زمين برمى‏گرداند و دوباره شما را براى دادن جزاى اعمالتان از زمين در مى‏آورد.(۱۸)

خدا زمين را براى شما بسترى گسترده ساخته.(۱۹)

تا از راه‏هاى پهن آن استفاده كنيد.(۲۰)

نوح گفت خداوندا، آن‏ها از حرف من سرپيچى كردند و از كسى پيروى كردند كه مال و فرزندش فقط بر ضرر او اضافه كرده.(۲۱)

و نقشه‏هاى بدى كشيدند.(۲۲)

و گفتند: «ود» و «سواع» و «يغوث» و «يعوق» و «نسر» را كه خدايان شما هستند ترك نكيد.(۲۳)

و عده زيادى را گمراه كردند، پس فقط به گمراهى افرادى كه ظلم مى‏كنند اضافه كن. (۲۴)

به‏خاطر گناهانشان غرق و وارد آتش جهنم شدند و غير از خدا مددكارى براى خود پيدا نكردند.(۲۵)

نوح گفت خداوندا، احدى از كافران را روى زمين باقى نگذار.(۲۶)

اگر آن‏ها را باقى بگذارى بندگان تو را گمراه مى‏كنند و فقط افراد گناه‏كار و كافر مى‏زايند.(۲۷)

خداوندا، من و پدر و مادرم را و هر كسى‏كه باايمان وارد خانه من مى‏شود و مردان و زنان باايمان را بيامرز و بر نابودى افرادى كه ظلم مى‏كنند اضافه كن.(۲۸)