سوره قيامت (۷۵)

مكى و شامل چهل آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به روز قيامت.(۱)

و قسم به نفس ملامت‏كننده.(۲)

آيا انسان خيال مى‏كند كه استخوان‏هايش را جمع نمى‏كنيم؟(۳)

آرى، ما مى‏توانيم سر انگشتانش را هم درست كنيم.(۴)

انسان مى‏خواهد كه باز هم گناه كند.(۵)

مى‏پرسد روز قيامت چه وقت است؟(۶)

وقتى كه چشم خيره شود و ماه تاريك شود و خورشيد و ماه با هم جمع شوند، انسان مى‏گويد راه فرار كجاست؟(۷ تا ۱۰)

هرگز پناهگاهى وجود ندارد.(۱۱)

آن روز انسان‏ها پيش خداوندت قرار مى‏گيرند.(۱۲)

به انسان خبر هر كارى كه كرده و نكرده داده مى‏شود.(۱۳)

انسان خودش را كاملا مى‏شناسد.(۱۴)

اگرچه هر گونه عذر و بهانه‏اى بياورد.(۱۵)

با عجله زبانت را به خواندن قرآن حركت مده.(۱۶)

جمع كردن و خواندن آن به عهده ماست.(۱۷)

پس وقتى ما آن را خوانديم تو هم از خواندنش پيروى كن.(۱۸)

بعد هم توضيح آن به عهده ماست.(۱۹)

شما دنياى زودگذر را دوست داريد.(۲۰)

و آخرت را وامى‏گذاريد.(۲۱)

در قيامت صورت‏هايى شاد و خندان است.(۲۲)

و به خداوندشان نگاه مى‏كنند.(۲۳)

و صورت‏هايى گرفته و درهم است.(۲۴)

مى‏دانند كه به آن‏ها عذابى كمرشكن داده خواهد شد.(۲۵)

آرى وقتى جان به گلو برسد.(۲۶)

و گفته شود چه كسى شفادهنده است؟(۲۷)

و فكر كند كه موقع جدايى است.(۲۸)

و پاها در هم پيچد.(۲۹)

آن روز پيش خداوند تو برده مى‏شوند.(۳۰)

او نه تصديق كرد و نه نماز خواند.(۳۱)

ولى انكار كرد و روبرگرداند.(۳۲)

بعد با غرور پيش خانواده‏اش رفت.(۳۳)

واى بر تو، واى بر تو، باز هم واى بر تو، واى بر تو.(۳۴ و ۳۵)

آيا انسان خيال مى‏كند او را بدون تكليف به‏حال خود گذاشته‏اند؟(۳۶)

آيا نطفه‏اى از منى كه در رحم ريخته شد نبود؟(۳۷)

بعد به‏صورت خون بسته (زالو مانند)درآمد و خدا او را خلق كرد و او را آراست؟(۳۸)

و از آن‏ها نر و ماده ساخت؟(۳۹)

آيا چنين خدايى قادر نيست كه مرده‏ها را زنده كند؟(۴۰)