سوره نباء (۷۸)

مكى و شامل چهل آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


درباره چه چيزى از هم سؤال مى‏كنند؟(۱)

درباره خبر بزرگ(روز قيامت).(۲)

كه درباره آن با هم اختلاف نظر دارند.(۳)

اين‏طور نيست، خواهند دانست.(۴)

باز هم اين‏طور نيست، خواهند دانست.(۵)

آيا ما زمين را بستر آسايش و كوه‏ها را مثل ميخ نساختيم؟(۶ و ۷)

و شما را جفت آفريديم.(۸)

و خواب شما را وسيله استراحت قرار داديم.(۹)

و شب را پوششى ساختيم.(۱۰)

و روز را وسيله كسب معاش نموديم.(۱۱)

و بالاى سر شما هفت آسمان محكم بنا كرديم.(۱۲)

و خورشيد را چراغى نورانى قرار داديم.(۱۳)

و از ابرهاى به‏هم فشرده باران تند نازل كرديم.(۱۴)

تا به‏وسيله آن دانه و گياه و باغ‏هاى پردرخت بوجود آوريم.(۱۵ و ۱۶)

روز جداسازى وقت تعيين شده است.(۱۷)

روزى كه در صور دميده شود و شما فوج فوج مى‏آييد.(۱۸)

و درهاى آسمان باز شود.(۱۹)

و كوه‏ها به حركت درآيند و سرابى شوند.(۲۰)

جهنم در كمين و انتظار است.(۲۱)

جهنم محل بازگشت افراد طغيان‏كننده است.(۲۲)

كه مدتى طولانى در آن مى‏مانند.(۲۳)

در آن مزه خنكى و نوشيدنى را نمى‏چشند.(۲۴)

غير از آب جوش و خونابه نمى‏نوشند.(۲۵)

پاداشى مطابق كارشان.(۲۶)

آن‏ها اميد رسيدگى به حسابشان را نداشتند.(۲۷)

و آيات ما را به‏شدت انكار مى‏كردند.(۲۸)

در صورتى كه ما حساب هر چيز را نوشته‏ايم.(۲۹)

حالا عذاب را بچشيد. فقط عذاب شما را اضافه مى‏كنيم.(۳۰)

موفقيت مال افراد پرهیزکار است.(۳۱)

باغ‏ها و تاكستان‏ها و دختران همسال و كاسه‏هايى پر و لبريز(۳۲ تا ۳۴)

در آن سخن بيهوده و دروغ نمى‏شنوند.(۳۵)

پاداشى از خداوندت، پاداشى حساب‏شده از خداوند بخشنده صاحب آسمان‏ها و زمين و آنچه بين آن‏ها است. از طرف او اجازه حرف‏زدن ندارند.(۳۶ و ۳۷)

روزى كه جبرئيل و فرشتگان به صف مى‏ايستند. حرفى نمى‏زنند. غير از كسى‏كه خداوند بخشنده به او اجازه بدهد و حرف درست و صحيح زده باشد.(۳۸)

آن روز حق است. كسى‏كه بخواهد راه بازگشتى به سوى خداوندش در پيش مى‏گيرد.(۳۹)

ما شما را از عذابى كه به‏زودى فرامى‏رسد بر حذر داشتيم. روزى كه انسان به كارهايى كه كرده نگاه مى‏كند و كافر مى‏گويد كاش من خاك بودم.(۴۰)