سوره انفطار (۸۲)

مكى و شامل نوزده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


وقتى كه آسمان پاره شود.(۱)

وقتى ستارگان به‏هم بريزند.(۲)

وقتى درياها روان شوند.(۳)

و وقتى قبرها زير و رو شود.(۴)

هر كس مى‏داند چه كرده و چه نكرده است.(۵)

اى انسان، چه چيزى تو را نسبت به خداوند كريمت مغرور كرده؟(۶)

خدايى كه تو را خلق كرد و هيكل تو را درست و متعادل ساخت.(۷)

به شكلى كه خواست تو را تركيب كرد.(۸)

اين‏طور كه فكر مى‏كنيد نيست، بلكه شما منكر روز جزاييد.(۹)

در حالى‏كه فرشتگانى بزرگوار كه اعمالتان را مى‏نويسند مراقب شما هستند.(۱۰ و ۱۱)

تمام كارهايى كه مى‏كنيد مى‏دانند.(۱۲)

نيكان غرق در نعمت هستند.(۱۳)

و بدكاران در جهنم هستند.(۱۴)

روز جزا وارد جهنم مى‏شوند.(۱۵)

و از آن دور نيستند.(۱۶)

تو چه مى‏دانى كه روز جزا چيست؟(۱۷)

باز هم چه مى‏دانى كه روز جزا چيست؟(۱۸)

روزى است كه هيچ‏كس براى كسى كارى نمى‏تواند بكند و حكم در آن روز با خداست.(۱۹)