سوره مطففین (۸۳)

مكى و شامل سى و شش آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


واى بر كم‏فروشانى كه وقتى جنسى از مردم مى‏گيرند كامل مى‏گيرند و وقتى براى مردم كيل و وزن مى‏كنند كم مى‏گذارند.(۱ تا ۳)

آيا فكر نمى‏كنند كه براى ديدن جزاى كارهايشان زنده مى‏شوند؟(۴)

براى روز بزرگ. روزى كه مردم براى صاحب‏اختيار جهانيان برمى‏خيزند.(۵ و ۶)

اين‏طور كه فكر مى‏كنند نيست. پرونده اعمال بدكاران در سجين است.(۷)

چه مى‏دانى سجين چيست؟(۸)

كتاب نوشته شده‏اى است.(۹)

در آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان روز جزا.(۱۰ و ۱۱)

فقط هر متجاوز گناه‏كارى منكر آن مى‏شود.(۱۲)

گناه‏كارى كه وقتى آيات ما براى او خوانده مى‏شود مى‏گويد اين داستان‏هاى افسانه‏اى گذشتگان است.(۱۳)

اين‏طور كه فكر مى‏كنند نيست بلكه كارهايى كه كرده‏اند زنگ دلشان شده.(۱۴)

اين‏طور كه فكر مى‏كنند نيست. آن‏ها در آن روز از خداوندشان محجوبند.(۱۵)

آن‏ها وارد جهنم مى‏شوند.(۱۶)

بعد به آن‏ها گفته مى‏شود اين همان چيزى است كه انكار مى‏كرديد.(۱۷)

اين‏طور كه فكر مى‏كنند نيست. پرونده اعمال افراد نيكوكار در عليين است.(۱۸)

چه مى‏دانى عليين چيست؟(۱۹)

كتاب نوشته شده‏اى است.(۲۰)

فرشتگان مقرب بر آن شهادت مى‏دهند.(۲۱)

افراد نيكوكار غرق در نعمت هستند.(۲۲)

از روى تخت‏ها نگاه مى‏كنند.(۲۳)

در صورت آن‏ها شادابى نعمت را مى‏بينى.(۲۴)

از شراب سربسته مى‏نوشند.(۲۵)

مهر آن مشك است و در استفاده از آن بر هم پيشدستى مى‏كنند.(۲۶)

تركيب آن از تسنيم است كه چشمه‏اى است كه مقربان خدا از آن مى‏نوشند.(۲۷ و ۲۸)

افراد گناه‏كار قبلا مؤمنان را مسخره مى‏كردند.(۲۹)

و وقتى از كنار آن‏ها رد مى‏شدند با چشم به‏هم اشاره مى‏كردند.(۳۰)

و وقتى پيش خانواده خودشان برمى‏گشتند دلشاد بودند.(۳۱)

و وقتى آن‏ها را مى‏ديدند مى‏گفتند اين‏ها گمراه هستند.(۳۲)

در صورتى‏كه آن‏ها براى نگهبانى افراد باايمان فرستاده نشده بودند.(۳۳)

امروز افراد باايمان به وضع بد افراد بى‏ايمان مى‏خندند.(۳۴)

از روى تخت‏ها نگاه مى‏كنند.(۳۵)

آيا جزاى افراد بى‏ايمان مطابق كارهايى كه مى‏كردند به آن‏ها داده شده؟(۳۶)