سوره فجر (۸۹)

مكى و شامل سى آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به سپيده‏دم،(۱)

و قسم به شب‏هاى دهگانه.(۲)

و قسم به زوج و فرد.(۳)

قسم به شب وقتى كه تمام شود.(۴)

آيا در اين‏ها قسمى براى افراد عاقل وجود دارد؟(۵)

آيا متوجه نشده‏اى كه خداوندت با قوم عاد، به ارم پر از ستون كه مثل آن در هيچ شهرى ساخته نشده بود چه كرد؟(۶ تا ۸)

و به قوم ثمود كه صخره‏هاى بزرگ را در دره و دشت مى‏تراشيدند و به فرعون صاحب سراپرده و اهرام چه كرد؟(۹ و ۱۰)

كسانى‏كه در شهرها طغيان كردند و به‏فساد دامن زدند.(۱۱ و ۱۲)

درنتيجه خداوند تو تازيانه عذاب را بر آن‏ها فرود آورد.(۱۳)

چون خداوند تو مواظب كار انسان‏ها است.(۱۴)

اما انسان، وقتى خداوندش او را امتحان كند و به او لطف كند و نعمت دهد مى‏گويد خداوندم مرا گرامى داشته.(۱۵)

اما وقتى كه خداوندش او را امتحان كند و روزى (درآمد) او را كم كند مى‏گويد خداوندم مرا خوار ساخته.(۱۶)

اين‏طور نيست بلكه شما به يتيم لطف نمى‏كنيد.(۱۷)

و يكديگر را بر سيركردن فقير تهيدست تشويق نمى‏كنيد.(۱۸)

و ميراث را كاملا مى‏خوريد.(۱۹)

و به مال علاقه زيادى داريد.(۲۰)

اين‏طور كه فكر مى‏كنيد نيست، وقتى زمين در هم كوفته شود.(۲۱)

و خداوند تو و فرشتگان صف در صف بيايند.(۲۲)

و جهنم در آن روز آورده شود. آن روز انسان متوجه حقيقت مى‏شود و اين توجه چه فايده‏اى براى او دارد.(۲۳)

انسان مى‏گويد اى كاش قبلا در مدت زندگانيم كارى براى اين روز مى‏كردم.(۲۴)

آن روز هيچ‏كس عذابى مثل عذاب خدا نمى‏كند.(۲۵)

و هيچ‏كس مثل او افراد را به بند نمى‏كشد.(۲۶)

اى نفس آرام‏يافته، در حالى‏كه راضى هستى و خدا هم از تو راضى است پيش خداوندت برگرد.(۲۷ و ۲۸)

و داخل بندگان من و داخل بهشت من شو.(۲۹ و ۳۰)