سوره ليل (۹۲)

مكى و شامل بيست و يك آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به شب وقتى همه جا را فراگيرد،(۱)

قسم به روز وقتى روشن شود،(۲)

قسم به وجودى كه نر و ماده را خلق كرد،(۳)

كه كوشش شما با هم اختلاف دارد.(۴)

اما كسى‏كه احسان كرد و پرهیزکار شد و نيكى را تصديق كرد، ما كار را براى او آسان مى‏كنيم.(۵ تا ۷)

اما كسى‏كه بخل ورزيد و خود را بى‏نياز دانست و منكر نيكى شد، كار او را سخت مى‏كنيم.(۸ تا ۱۰)

و مالش در موقع هلاك او فايده‏اى برايش ندارد.(۱۱)

هدايت مردم وظيفه ماست.(۱۲)

و آخرت و دنيا مال ماست.(۱۳)

من شما را از آتش سوزان جهنم بر حذر مى‏كنم.(۱۴)

فقط بدبخت‏ترين افراد وارد آن مى‏شود.(۱۵)

بدبختى كه منكر قيامت شد و قبول نكرد.(۱۶)

پرهیزکارترين فرد از آن دور مى‏شود.(۱۷)

كسى‏كه مالش را مى‏دهد تا پاك شود.(۱۸)

هيچ‏كس نعمتى پيش خدا ندارد كه جزاى آن داده شود.(۱۹)

مگراینکه به‏خاطر به‏دست آوردن رضاى خداوند بلندمرتبه‏اش مالش را مى‏دهد.(۲۰) و حتماً راضى خواهد شد.(۲۱)