سوره ضحى (۹۳)

مكى و شامل يازده آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


قسم به روشنايى روز،(۱)

قسم به شب وقتى آرام گيرد،(۲)

كه خداوندت تو را ترك نكرد و از دست تو عصبانى نيست.(۳)

مسلماً آخرت براى تو بهتر از دنيا است.(۴)

و مسلماً خداوندت به‏تو آن‏قدر عطا مى‏كند كه تو راضى شوى.(۵)

آيا خداوندت تو را يتيم نيافت و به‏تو پناه نداد؟(۶)

و تو را گمراه يافت و هدايت كرد؟(۷)

و تو را فقير ديد و بى‏نيازت كرد؟(۸)

پس با يتيم تندى نكن.(۹)

و كسى را كه از تو تقاضاى كمك مى‏كند نران.(۱۰)

و از نعمت خداوندت صحبت كن.(۱۱)