سوره قدر (۹۷)

مكى و شامل پنج آيه

به‏نام خداوند بخشنده مهربان


ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم.(۱)

تو چه مى‏دانى شب قدر چيست؟(۲)

شب قدر بهتر از هزارماه است.(۳)

در اين شب فرشتگان و جبرئيل (روح‏الامين) به اذن خداوندشان براى هر كار و فرمانى نازل مى‏شوند.(۴)

آن شب تا طلوع سپيده‏دم سلامتى است.(۵)